14 dnevno vračilo denarja

Kupi zdaj, plačaj kasneje

Priporočajo ga številni pedikerji širom Evrope

5/5
5/5
5 / 5
5/5

Pogoji in določila

Za vsa naročila in izdelke, naročene pri Shoefresh Slovenija , ki samostojno zastopa Shoebrand B.V.(naslov: Hoogstraat 117, 5061 ET, Oisterwijk Nizozemska, registrska št.: 58707530, ID za DDV: NL8531.47.784 B01,) za Kupca veljajo naslednji pogoji in določila. Vsaka oddaja naročila ali sprejem izdelka s strani Kupca pomeni, da se ta strinja s temi pogoji in določili.

Shoefresh Slovenija , ki samostojno zastopa Shoebrand B.V. jamči, da na izdelkih ni napak v izdelavi in materialu, za obdobje dvanajstih (12) mesecev od datuma nakupa, če se izdelki uporabljajo za namen, za katerega so narejeni. Shoebrand B.V. jamči za napake, izključene pa so poškodbe, ki jih povzroči Kupec.

RAZEN KAKOR JE IZRECNO NAVEDENO V TEM BESEDILU, PODJETJE SHOEFRESH SLOVENIJA , KI SAMOSTOJNO ZASTOPA SHOEBRAND B.V. NE DAJE NOBENIH IZRECNIH ALI PRIKRITIH PREDSTAV ALI JAMSTEV O SVOJIH IZDELKIH. PODJETJE SHOEFRESH SLOVENIJA , KI SAMOSTOJNO ZASTOPA SHOEBRAND B.V. NE BO ODGOVARJALO ZA NOBENO POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ŠKODO ALI ODŠKODNINO NE GLEDE NA TO, ALI JE BILO PODJETJE PREJ OBVEŠČENO O MOŽNOSTI NASTANKA TOVRSTNE ŠKODE.

Plačilni pogoji

Če podjetje Shoefresh Slovenija , ki samostojno zastopa Shoebrand B.V. ne poda drugačne pisne izjave, začnejo vsi plačilni pogoji veljati z datumom pošiljanja. Za odprte zneske, ki do roka plačila niso poravnani, se obračunavajo 1-odstotne mesečne zamudne obresti (ali najvišje, ki jih dovoljuje zakonodaja, če so te nižje), dokler se znesek ne poravna.

Cene

Vse cene vključujejo davke. Cene se lahko spremenijo tri mesece po objavi pisnega obvestila o spremembi. Vsa naročila odobrava podjetje Shoefresh Slovenija , ki samostojno zastopa Shoebrand B.V.

Reklamacije in popravki

Podjetje Shoefresh Slovenija ne bo sprejelo nobenega vračila izdelka brez predhodnega dogovora. Kupec mora podjetje Shoefresh Slovenija v roku 14 dni po prejemu naročenega blaga obvestiti o vsakršnih napakah v količini, velikosti ali ceni. Vsa vračila morajo biti prejeta v roku 30 dni od datuma na izvirnem računu. Vračila, prejeta po izteku 30-dnevnega roka, bodo zavrnjena, izjema so le garancijskih zahtevki. Za vsa vračila mora kupec pridobiti avtorizacijsko številko, ki jo dobi od predstavnika službe za stranke. Vsem vrnjenim izdelkom, tudi tistim s pomanjkljivostmi, mora biti priložen izvirni račun. Vsak vrnjeni izdelek bo pregledan. Glede določitve ustreznega razloga za vračilo ter zamenjave ali vračila denarja se odloča izključno podjetje Shoefresh Slovenija. Morebitno vračilo denarja bo izvedeno v obliki dobropisa na kupčevem računu.

Intelektualna lastnina

Vsa intelektualna lastnina, vključno z, vendar ne omejeno na, avtorske pravice, blagovne znamke in videz, ki jih vsebujejo izdelki ali embalaža izdelkov podjetja Shoebrand B.V., ostane last podjetja Shoebrand B.V. Vse pravice so pridržane. Podjetje ne odobri nobene uporabe gradiva, razen tiste, ki velja za normalno in običajno v procesu distribucije, prodaje ali uporabe izdelkov in embalaže.

Izdelki po meri

Stranka jamči, da po meri naročeni izdelki in embalaža, katerih specifikacije določi stranka, ne bodo kršili pravic nobene tretje strani. Stranka tudi soglaša, da bo podjetju Shoefresh Slovenija , ki samostojno zastopa Shoebrand B.V.  nadomestila vso škodo, ki bi nastala zaradi zahtevkov tretjih strani, in ga zagovarjala v primeru obtožb v zvezi z izdelki po meri.

Pristojnost in spori

Stranka soglaša, da se vsi spori med stranko in podjetjem Shoefresh Slovenija  za Shoebrand B.V. rešujejo v skladu z nacionalno zakonodajo Slovenije. Strani soglašata in se strinjata, da bo za vse spore pristojno izključno sodišče v mestu Ljubljana. Podjetje Shoefresh Slovenija , ki samostojno zastopa Shoebrand B.V. bo upravičeno do povračila vseh stroškov v zvezi z odvetnikom ali drugimi ukrepi ali pravnimi sredstvi, ki jih bo izvedlo z namenom uveljavljanja teh pogojev.

Dopolnila in spremembe

Shoefresh Slovenija  si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni te pogoje. Vsako naročilo ali sprejem izdelka pomeni, da stranka soglaša s takrat veljavnimi pogoji.

Stranka teh pogojev ne sme spremeniti brez pisnega in podpisanega soglasja podjetja Shoefresh Slovenija , ki samostojno zastopa Shoebrand B.V. Vsakršni pogoji, navedeni na naročilnicah, specifikacijah, zahtevkih, prejemnicah ali drugih dokazilih, ki vplivajo na spremembo zgoraj navedenih pogojev ali jim nasprotujejo, niso veljavni, če jih podjetje Shoefresh Slovenija , ki samostojno zastopa Shoebrand B.V. izrecno ne odobri v pisni obliki. Nobeno neukrepanje podjetja Shoefresh Slovenija , ki samostojno zastopa Shoebrand B.V. pri zagotavljanju spoštovanja določil te Pogodbe s strani stranke ne pomeni, da se podjetje Shoefresh Slovenija , ki samostojno zastopa Shoebrand B.V. odpoveduje ukrepanju pri nadaljnjih kršitvah določil ali določilu samemu.

Podjetje Shoefresh Slovenija , ki samostojno zastopa Shoebrand B.V. si pridržuje pravico, da pred pošiljanjem ali prejemom plačila, kar je pozneje, prekliče katero koli naročilo. Pridržuje si tudi pravico, da katero koli naročilo prekliče ali spremeni, če je to potrebno zaradi zagotavljanja skladnosti z zahtevami FDA ali drugimi zadevnimi določili.

Odpoved odgovornosti v zvezi s programom Medicare

Predlagane šifre imajo le informativno vrednost in kažejo, da se podjetje Shoefresh Slovenija , ki samostojno zastopa Shoebrand B.V. zaveda izbranih pravil in politik programa Medicare. Fizične in pravne osebe, ki so vključene v program Medicare, prevzamejo vso odgovornost za razumevanje ustreznih politik programa Medicare, preden pošljejo zahtevo za povračilo kupnine, in naj upoštevajo te informacije samo kot smernice. Neupoštevanje relevantnih pravil in zahtev ima lahko resne posledice. Stranke, ki imajo vprašanja o pravilnih šifrah za izdelke, naj se obrnejo na lokalnega nosilca DMERC ali SADMERC. Podjetje Shoefresh Slovenija , ki samostojno zastopa Shoebrand B.V. ne odgovarja za nepravilno uporabo predlaganih šifer in ne prevzema odškodninske odgovornosti zanje. Šifre se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

14 dnevno vračilo denarja

Kupi zdaj, plačaj kasneje

Priporočajo ga številni pedikerji širom Evrope

Shoefresh: osvežilec, ki vašo obutev očisti in posuši